Liczba osób na studiach doktoranckich

W roku akademickim 2015/2016, na studiach doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uczestniczyło łącznie 43,2 tys. osób (podobnie jak przed rokiem). Niewielki wzrost odnotowano na stacjonarnych studiach doktoranckich (o 1,8%), zaś istotny spadek (o 12,5%) na studiach niestacjonarnych.
W roku akademickim 2014/2015 w studiach doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uczestniczyło łącznie 43,4 tys. osób.
W roku akademickim 2013/2014 w studiach doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uczestniczyło łącznie 43,4 tys. osób, co oznacza wzrost o 2,5 % w porównaniu do roku 2012/2013.
W roku akademickim 2012/2013 w studiach doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uczestniczyło łącznie 42,3 tys. osób, co oznacza wzrost o 5,0 % w porównaniu do roku poprzedniego. Istotny wzrost odnotowano na stacjonarnych studiach doktoranckich (10,2%), zaś spadek (9,9%) na studiach niestacjonarnych.
W roku akademickim 2011/2012 w studiach doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uczestniczyło łącznie 40,2 tys. osób.
W roku akademickim 2010/2011 w studiach doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uczestniczyło łącznie 37,5 tys. osób.

źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse

Przegląd uczelni w Polsce
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności