Otwock, Polska

Nauki chemiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: www.ncbj.gov.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska
Podmioty współprowadzące: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Polityka Prywatności