Gdańsk, Polska

Nauki o Ziemi i środowisku

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www instytucji: www.imp.gda.pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Trójmiejska Szkoła Doktorska Polskiej Akademii Nauk
Podmioty współprowadzące: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
Polityka Prywatności