Gdańsk, Polska

Inżynieria lądowa i transport

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.imp.gda.pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Trójmiejska Szkoła Doktorska Polskiej Akademii Nauk
Podmioty współprowadzące: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności