Poznań, Polska

Nauki biologiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Strona www instytucji: www.ibch.poznan.pl/pl/top-pl/home/
Nazwa szkoły doktorskiej: Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk
Podmioty współprowadzące: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Polityka Prywatności