Wrocław, Polska

Nauki prawne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Wrocławskiego
Polityka Prywatności