Wrocław, Polska

Nauki o Ziemi i środowisku

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Wrocławskiego
Polityka Prywatności