Rzeszów, Polska

Nauki o polityce i administracji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim
Polityka Prywatności