Rzeszów, Polska

Językoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Wydział Filologiczny
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim
Językoznawstwo
Językoznawstwo, inaczej lingwistyka (łac. linguistica) – dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka) i języki świata (ich filologie); działami językoznawstwa ogólnego są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.
Polityka Prywatności