Poznań, Polska

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polityka Prywatności