Katowice, Polska

Nauki biologiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Polityka Prywatności