Rzeszów, Polska

Inżynieria chemiczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Chemiczny
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno - Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności