Słupsk, Polska

Literaturoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: www.apsl.edu.pl
Wydział Filologiczno-Historyczny
Wydział Filologiczno-Historyczny
dziedzina nauk humanistycznych
Literaturoznawstwo
Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.
Polityka Prywatności