Słupsk, Polska

Historia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: www.apsl.edu.pl
Wydział Filologiczno-Historyczny
Wydział Filologiczno-Historyczny
dziedzina nauk humanistycznych
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia.
Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae. (łac.)
Historia
Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć.
Autor: Emil Ludwig
Historia
Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki.
Autor: Robert Graves
Polityka Prywatności