Kielce, Polska

Nauki o Ziemi i środowisku

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www: sd.ujk.edu.pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polityka Prywatności