Kraków, Polska

Nauki o polityce i administracji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Strona www: dr.uek.krakow.pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Polityka Prywatności