Gdańsk, Polska

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła doktorska
Konserwacja
Konserwacja żywności
Polityka Prywatności