Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  

Akademia Morska w Szczecinie

Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest m.in. przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, uzupełnienie wiedzy ze studiów pierwszego i drugiego stopnia o najnowsze osiągnięcia z dyscyplin realizowanych na studiach, przygotowanie do przeprowadzenia przewodu doktorskiego, a także przygotowanie do uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
Polityka Prywatności