Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Zielona Góra, Polska

Matematyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dziedzina nauk matematycznych
Matematyka
Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
Matematyka
Bez nabytej na lekcjach matematyki kultury logicznego myślenia parlamentarzyści wciąż będą w ustawach pisać „i” zamiast „lub” albo odwrotnie. Bez elementarnej wiedzy matematycznej poważny dyskurs na tematy ekonomiczne czy socjologiczne wciąż będzie oparty na bałamutnych pojęciach średniej statystycznej, bo inne pojęcia, np. mediana, wariancja czy dystrybuanta będą poza zasięgiem intelektualnym tak polityków, jak dziennikarzy i obywateli.
Autor: Stanisław Bajtlik, Nie ma demokracji bez matematyki. Nie odejmować, ale dodawać, polityka.pl, 20 maja 2010
Matematyka
Pewności. Imieniem twoim jest matematyka!
Autor: Willard Van Orman Quine
Matematyka
Dlaczego ludzie uczą się matematyki? Aby nauczać matematyki innych.
Autor: Hugo Steinhaus

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności