Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Zielona Góra, Polska

Literaturoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Wydział Humanistyczny
Wydział Humanistyczny
dziedzina nauk humanistycznych
Literaturoznawstwo
Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności