Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Tematyka powstających w WSF rozpraw doktorskich skupia się wokół zagadnień językoznawstwa teoretycznego, językoznawstwa stosowanego oraz interdyscyplinarnych badań lingwistycznych. Badania prowadzone w ramach projektów prac doktorskich dotyczyć mogą problematyki wybranego języka, obcego lub polskiego, lub grupy języków. Rozprawa doktorska przygotowywana jest w języku polskim lub, po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału, w języku obcym.
Polityka Prywatności