Katowice, Polska

Nauki o zdrowiu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Polityka Prywatności