Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Filozofia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Program realizowany w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych:
Filozofia
Filozofia – (stgr. φιλοσοφία od: stgr. φίλος – miłość i stgr. σοφία – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.
Filozofia
Czyż nie często powstaje sytuacja, w której filozofia zakazuje komuś filozofowania?
Autor: Georg Christoph Lichtenberg
Filozofia
Filozofia to dynamit do rozsadzania empirii.
Autor: Henryk Elzenberg
Filozofia
Filozofia jest służebnicą teologii.
Philosophia ancilla theologiae (łac.)
Polityka Prywatności