Graz, Austria

Umwelt-, Regional- und Bildungswissenschaften

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: www.uni-graz.at
Doktor/in der Philosophie, Dr. phil
6 Semester
32 ECTS
Polityka Prywatności