Graz, Austria

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.uni-graz.at
Doktor/in der Wirtschaftswissenschaften, Dr. rer. oec
6 Semester
60 ECTS
Polityka Prywatności