Graz, Austria

Gemeinsames Diversity Management and Governance

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.uni-graz.at
Doctor of Philosophy, PhD
6 Semester
180 ECTS
Polityka Prywatności