Manchester, Wielka Brytania

Business and Management

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.salford.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
Polityka Prywatności