St Andrews, Wielka Brytania

Antropologia społeczna

Social Anthropology

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: andrews.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
en
Antropologia
Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty:
Polityka Prywatności