Swansea, Wielka Brytania

Tłumaczenie

Translation

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Strona www uczelni: www.swan.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
en
Tłumaczenie
tłumaczenie językowe
Tłumaczenie
Przekład jest najintymniejszym aktem czytania.
Autor: Gayatri Chakravorty Spivak, Polityka przekładu w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red.P. Bukowski, M. Heydel, wyd. Znak, Kraków 2009, s. 406.
Tłumaczenie
No tak. Same rymy męskie. Maria ćwiczyła już dla własnej przyjemności tłumaczenia z angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, przy czym dokonała odkrycia: z rymami męskimi, czyli jednosylabowymi, wcale w języku polskim nie jest tak źle – pod jednym warunkiem: że pisze się coś śmiesznego. Jeśli chcemy być poważni, natychmiast zaczynają się schody.
Niektórzy tłumacze nie zwracali uwagi na takie drobiazgi i zmieniali akcenty w wierszach na polskie, ale przecież nie można zmienić akcentów w piosence, bo onaż się nie da zaśpiewać!
Autor: Monika Szwaja, Gosposia prawie do wszystkiego
Tłumaczenie
Przekład jest więc tylko momentem tekstu pozostającego w ciągłym ruchu. Przekład jest obrazem, choć nigdy nie skończonym. Nie byłby w stanie tekstu unieruchomić.
Autor: Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, Paryż 1999.
Polityka Prywatności