Bristol, Wielka Brytania

Filologia francuska

French Studies

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: językowe
Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności