Birmingham, Wielka Brytania

Przekładoznawstwo

Translation Studies

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Strona www uczelni: www.birmingham.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
en
Polityka Prywatności