Brighton, Wielka Brytania

Filmoznawstwo

Film Studies

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.sussex.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
en
Filmoznawstwo
Filmoznawstwo (również: wiedza o filmie lub filmologia) – dyscyplina humanistyczna, zajmująca się naukową refleksją nad filmem. Obejmuje trzy zasadnicze dziedziny: teorię filmu (z historią myśli filmowej), historię filmu oraz krytykę filmową. W kręgu zainteresowań filmoznawców znajduje się także wiele innych przenikających się dyscyplin, np. antropologia filmu, teoria nowych mediów i audiowizualności.
Polityka Prywatności