Canterbury, Wielka Brytania

Statystyka

Statistics

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
Strona www uczelni: www.kent.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
en
Statystyka
Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
Statystyka
Jeśli mój sąsiad codziennie bije swoją żonę, ja zaś nie biję jej nigdy, to w świetle statystyki obaj bijemy je co drugi dzień.
Autor: George Bernard Shaw
Statystyka
Jedna śmierć to tragedia, milion – to statystyka.
Autor: Erich Maria Remarque, Czarny obelisk
Statystyka
Nasze dni są policzone – przez statystyków.
Autor: Stanisław Jerzy Lec
Polityka Prywatności