Canterbury, Wielka Brytania

Kryminologia

Criminology

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Strona www uczelni: www.kent.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
en
Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Polityka Prywatności