Canterbury, Wielka Brytania

Komparatystyka

Comparative Literature

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: www.kent.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
en
Komparatystyka
Komparatystyka, inaczej literaturoznawstwo porównawcze – dział nauki o literaturze, którego celem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej. Nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem.
Polityka Prywatności