Canterbury, Wielka Brytania

Amerykanistyka

American Studies

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.kent.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
en
Amerykanistyka
Amerykanistyka – dziedzina nauki badająca historię, kulturę, literaturę i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, a także amerykańską odmianę języka angielskiego. Także kierunek studiów na uczelni wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny.
Polityka Prywatności