Dundee, Wielka Brytania

Arts, Media and Computer Games

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.abertay.ac.uk
Doctor of Philosophy (PhD)
Polityka Prywatności