Aberdeen, Wielka Brytania

Księgowość

Accountancy

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.abdn.ac.uk
en
Polityka Prywatności