Kursk, Rosja

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

Język wykładowy: rosyjski Studia w języku
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: swsu.ru/
Polityka Prywatności