Kursk, Rosja

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

Język wykładowy: rosyjski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: swsu.ru/
Polityka Prywatności