Yekaterinburg, Rosja

Biodiversity and Ecology of Plant and Fungi in a Changing World

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: biologiczne
Strona www uczelni: urfu.ru/en/
4 years
Polityka Prywatności