Petersburg, Rosja

Управление в технических системах

Język wykładowy: rosyjski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: en.itmo.ru/en/
Polityka Prywatności