Petersburg, Rosja

Nauki biologiczne

Биологические науки

Język wykładowy: rosyjski Studia w języku
Grupa kierunków: biologiczne
Strona www uczelni: en.itmo.ru/en/
Polityka Prywatności