Petersburg, Rosja

Машиностроение

Język wykładowy: rosyjski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: en.itmo.ru/en/
Polityka Prywatności