Petersburg, Rosja

Электроника, радиотехника и системы связи

Język wykładowy: rosyjski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: en.itmo.ru/en/
Polityka Prywatności