Moskwa, Rosja

Multiparticle Effects in the Description of Equilibrium and Non-Equilibrium Nuclear Matter

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: mipt.ru/english/
4 years
Polityka Prywatności