Moskwa, Rosja

High-Order Numerical Methods for Hyperbolic Equations with Applications to Aerodynamics, Rarefied Gas Dynamics and Parallel Computing

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: mipt.ru/english/
4 years
Polityka Prywatności