Tartu, Estonia

Leśnictwo

Forestry

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Leśnictwo
leśnictwo – gałąź gospodarki narodowej obejmująca zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie oraz odnawianie lasów
Polityka Prywatności