Ryga, Łotwa

Natural sciences (Physics, Astronomy and Mechanics)

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: www.lu.lv/en/
Duration: 3 years
Polityka Prywatności