Ryga, Łotwa

Economics and Business

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.lu.lv/en/
Duration: 3 years
Polityka Prywatności